Konzultácie v oblasti IT

Služby zahŕňajú odborné poradenstvo s bohatými znalosťami problematiky  IT, od návrhu, cez realizáciu až po servis. Typickým príkladom sú  odborné konzultácie v oblasti správy obsahu či riadenia procesov, integračné služby na úrovni dát, aplikácií, systémov či infraštruktúry. Výsledkom je jednoduchšie prepojenie technológií a optimalizácia procesov.