Návrhy riešení podľa požiadaviek klienta

Všetky nami realizované projekty sú riadené na základe dôsledného dodržiavania projektovej metodológie.
Vďaka procesu a dokumentačným projektovým metódam zaručujeme dodanie vysoko kvalitných riešení na čas a v rámci dohodnutého rozpočtu.
 
 
 
 
 
JEDNOTLIVÉ FÁZY PROJEKTU
 1. Požiadavky klienta
 2. Návrh riešenia
 3. Implementácia
 4. Testovanie a spustenie
 5. Vyhodnotenie a podpora
 
POŽIADAVKY KLIENTA
 • V tejto fáze úzko spolupracujeme s klientom.
 • Špecifikácia požiadaviek
 • Definícia cieľa a rozsahu
 • Plán projektu
 • Upresnenie rozpočtu 
 
NÁVRH RIEŠENIA
 • Funkčný návrh
 • Plán (testovania, implementácie, dokumentácie, infraštruktúry, školení, vývoja obsahu, verzií)
 
IMPLEMENTÁCIA
 • Fáza implementácie zahŕňa, v závislosti od typu riešenia, nasledujúce činnosti:
 • Programovanie modulov
 • Vývoj rozhrania
 • Integrácia obsahu
 • Integrácia riešenia
 • Systémová integrácia
 • Dokumentácia
 • Plán údržby a podpory
 
TESTOVANIE A SPUSTENIE
 • V tejto fáze bude riešenie dôkladne testované na výkon a funkčnosť.
 • Spustenie systému
 
ZHODNOTENIE A PODPORA
 • Naša práca nekončí po spustení riešenia do ostrej prevádzky. Spolu s klientom spracujeme zhodnotenie projektu a poskytneme podporu a údržbu.
 • Zhodnotenie riešenia
 • Podpora a údržba