Servis a údržba výpočtovej techniky

Servis a údržba výpočtovej techniky
Napĺňame potreby a požiadavky zákazníkov v oblasti služieb spojených so správou, údržbou a servisom výpočtovej techniky pre fyzické osoby, malé a stredné podniky.
Našim zákazníkom je každý, kto využíva výpočtovú techniku na dosiahnutie zisku, alebo na zefektívnenie svojej práce a nemá vlastné pracovné sily zamerané na údržbu a rozvoj výpočtovej a informačnej techniky. 
 
Ak máte problém s dopravou, zariadenie môžeme po dohode odviezť a po oprave priviezť naspäť k Vám, alebo servisné práce vykonáme u vás.
Zložitosť problematiky v oblasti výpočtovej techniky neumožňuje presné stanovenie cien za jednotlivé úkony, preto ceny za servisné práce účtujeme na základe času potrebného na odstránenie závady, či vykonania inej práce. Vykonanie zložitejších úkonov, či inštalácií Vám na požiadanie vopred vykalkulujeme.
 
Pod servis výpočtovej techniky patrí:
 • inštalácia a nastavenie operačného systému (s aktualizáciou a inštaláciou bezpečnostných záplat) a aplikačných programov
 • inštalácia ovládačov
 • záloha dôležitých údajov (dokumenty, emaily, ...)
 • obnovenie vymazaných dát (dokumenty, obrázky...)
 • odstraňovanie vírusov
 • čistenie počítačov
 • manažovanie a správa počítačových sietí, serverov, pracovných staníc
 • zmluvný servis a údržba výpočtovej techniky
 
V prípade poruchy alebo nefunkčnosti je to:
 • vyhľadanie problému
 • výmena chybného počítačového komponentu
 • nová inštalácia operačného systému
 • nastavenie chybnej hardvérovej konfigurácie
 • nastavenie alebo nová inštalácia chybnej aplikácie
 
Prvá pomoc pri problémoch s PC
 
Pokiaľ dôjde k problémom s počítačom, monitorom alebo programovým vybavením, skôr než nás budete kontaktovať, skúste niektorý z nasledujúcich typov:
 
 1. skontrolujte všetky káblové spoje, či nie sú uvoľnené alebo zapojené nesprávne
 2. pred zapnutím počítača vyberte zo všetkých mechanik (diskety, CD médiá, USB kľúče)
 3. skontrolujte, či sú počítač, monitor a adaptéry zapojené do funkčnej elektrickej zásuvky
 4. skontrolujte, či je počítač zapnutý a či svieti kontrolka napájania
 5. skontrolujte, či je zapnutý monitor a či svieti kontrolka na monitore
 6. ak je na monitore tmavý obraz, alebo je obrazovka úplne čierna nastavte ovládače jasu a kontrastu na vyššie hodnoty
 7. uistite sa, že sú nainštalované všetky potrebné ovládače (ak napr. používate tlačiareň, potrebujete ovládač tlačiarne)